THẺ THÀNH VIÊN

🌿 THẺ THÀNH VIÊN THIÊN THẢO SPA
❃ Thẻ thành viên là thẻ trả Hilfe: hausarbeit schreiben lassen geschichte trước, giá trị dịch vụ sử dụng sẽ được trừ dần vào thẻ
❃ Khách có thẻ thành viên được hưởng giá member cho tất cả các dịch vụ và sản phẩm bán lẻ
❃ Thẻ 5 triệu được tặng thêm 1 triệu giá trị dịch vụ
❃ Thẻ 10 triệu được tặng thêm 3 triệu giá trị dịch vụ

Silver

3.000.000đ

CHỌN THẺ

Gold

5.000.000đ

CHỌN THẺ

Diamond

10.000.000đ

CHỌN THẺ